fbpx

EVRY:n tietosuojakäytäntö

 

1. Tarkoitus. Miksi keräämme näitä tietoja

Tässä tekstissä kuvataan, miten EVRY kerää ja käsittelee henkilötietoja. EVRY:n käytäntönä on noudattaa paikallista tietosuojalainsäädäntöä sekä yrityksen käytäntöjä ja menettelyjä ja sovellettavia tietosuojadirektiivejä.

Tämän verkkosivuston kautta kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, jotka ovat EVRY:n palvelujen kannalta objektiivisesti perusteltuja ja käsittelyn suorittamiseksi tietosuojaa koskevien oikeuksien ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien tarve suojella henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityiselämää ja taata henkilötietojen riittävä laatu. Käsittely ei edellytä automatisoitua päätöksentekoa.

Jos päätät olla antamatta henkilötietoja EVRY:lle, jotkin toiminnot tai palvelut eivät ehkä ole käytettävissä tai viestintä on mahdotonta.

Käsittely voi sisältää tietojen keräämisen, tallennuksen, yhdenmukaistamisen, varastoinnin, siirron ja luovuttamisen tai näiden yhdistelmän. EVRY voi käyttää EU-/ETA-alueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden resursseja tavalla, jota pidetään henkilötietojen siirtona, sellaisten tehtävien suorittamiseksi (muun muassa tukipalvelut), jotka perustuvat EU:n vakiosopimuslausekkeisiin. EVRY käsittelee henkilötietoja sekä käsittelijänä että rekisterinpitäjänä henkilötietodirektiivin määritelmän mukaisesti.

2. Henkilötietojen kategoriat

EVRY:n käsittelemät henkilötiedot liittyvät työntekijöihin, asiakkaisiin ja asiakkaiden asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, kantelijoihin, kirjeenvaihtoon, kyselyihin, EVRY:n verkkosivustolla kävijöihin ja rekisteröityihin, joiden henkilötietoja hallitsee jokin luetelluista.

EVRY käsittelee tämäntyyppisiä henkilötietoja:

1. Henkilötietoja EVRY:n asiakkaiden puolesta ja

2. Henkilötietoja, jossa EVRY on rekisterinpitäjä, joka voi sisältää:

a. Henkilötiedot työntekijöistä

b. Muihin henkilötietokategorioihin liittyvät tiedot ja arvioinnit. EVRY:n käytäntö on rajoittaa nämä tiedot sisältämään ainoastaan yhteystiedot, puhtaasti ammatilliset tiedot ja tiedot, jotka liittyvät toimintaan, jonka EVRY on suorittanut suhteessa kyseisiin henkilöihin. EVRY voi kerätä, tallentaa, käyttää ja siirtää henkilötietoja nimenomaisesti ilmaistuihin tarkoituksiin, kun käyttäjä vierailee EVRY:n Internet-sivulla. Nämä tarkoitukset ovat yleensä järjestelmän ja viestinnän päivittäistä toimintaa.

3. Perussäännöt

Henkilötietoja käsiteltäessä EVRY täyttää velvollisuutensa:

1. rekisteröityjä kohtaan;

2. viranomaisia kohtaan; ja

3. asiakkaita ja muita rekisterinpitäjiä kuin EVRY kohtaan

sen osalta, miten käsittely suoritetaan.

Nämä velvoitteet on eritelty tarkemmin alla.

1. Rekisteröidyn osalta sovellettavassa henkilötietolaissa on säännöksiä, joissa säädetään tietojenkäsittelyluvan ehdoista. Rekisteröidyn suostumus on yleensä riittävä valtuutus. Riippumatta siitä, ovatko tiedot arkaluonteisia tai eivät, muut ehdot voivat sallia käsittelyn. Lisäksi EVRY on velvollinen toimittamaan tietoja rekisteröidylle ja pyynnöstä tarjoamaan pääsyn tietoihin. Henkilötietojen riittävän laadun varmistamiseksi puutteelliset henkilötiedot voidaan korjata.

2. Viranomaisten osalta sovellettava henkilötietolaki sisältää velvoitteen antaa ilmoitus ja – joidenkin tietojen käsittelyn osalta – velvoitteen hankkia lupa.

3. Kun EVRY tarjoaa asiakkaille palveluja, joihin sisältyy henkilötietojen käsittelyä, voi tällainen käsittely tapahtua vain silloin, kun tällaiseen käsittelyyn on olemassa sopimuksellinen perusta. Henkilötietojen siirto EVRY-yhtiöihin EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa voi tapahtua vasta, kun rekisteröity tai asiakas on hyväksynyt siirron. Tällaiseen siirtoon tarvitaan oikeudellinen perusta, esimerkiksi erityinen vientisopimus.

4. Itse käsittelyn osalta tietoturvaan ja sisäiseen valvontaan liittyy velvoitteita. Tietoturvan riittävän tason varmistamiseksi on pantava täytäntöön organisatorisia, fyysisiä ja teknisiä turvatoimia. Toimenpiteiden on oltava suhteessa mahdollisten turvallisuusrikkomusten todennäköisyyteen ja seurauksiin, jotta estetään elämän tai terveyden menetys, taloudellinen menetys tai maineen menetys ja henkilökohtainen koskemattomuus. Ulkoisten resurssien käytössä henkilötietojen käsittelyyn voidaan soveltaa erityistä sovellettavan henkilötietolain säädöstä sekä tietojen siirtämistä muihin maihin. EVRY poistaa henkilötiedot, kun henkilötietojen käsittelyn kaikki tarkoitukset täyttyvät. Kunkin henkilötietokategorian säilytysaika arvioidaan käytännöllisten, teknisten ja muiden seikkojen perusteella.

4. Kenen kanssa jaamme tietoja

Tietoja jaetaan EVRY ASA:n sisällä Norjassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Latviassa, Ukrainassa ja Intiassa suojatoimenpiteitä noudattaen yleisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit hankkia kopion tästä dokumentaatiosta ottamalla meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen avulla.

5. Kuinka kauan tallennamme tietojasi

Tietojasi säilytetään enintään 24 kuukautta siitä päivämäärästä lukien, jolloin ne on annettu tai päivitetty.

6. Auditointiohjelma

Jotta voidaan varmistaa, että EVRY:n käsittely täyttää tietosuojavaatimukset, EVRY ja sen yritykset suorittavat auditointeja EVRY:n normaalin auditointijärjestelmän mukaisesti.

7. Yhteystietomme ja oikeutesi

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai niiden, ota yhteyttä osoitteeseen compliance@evry.com /+47 23145000. Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme osoitteessa privacy@evry.com, jos sinulla on kysyttävää tai huolenaiheita.

Sinulla on oikeus tehdä tietosuojaviranomaiselle kantelu koskien tapaa, jolla henkilötietojasi käsitellään.

Halutessasi voit myöhemmin peruuttaa suostumuksesi tähän käsittelyyn milloin tahansa, ja me poistamme sitten tietosi. Ota tässä tapauksessa yhteys osoitteeseen privacy@evry.com.

Voit vastustaa tietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin, profilointiin, automatisoituun päätöksentekoon tai tieteelliseen ja historialliseen tutkimukseen ja tilastoihin, joita tehdään ja jotka sisältävät henkilötietojasi. Jos et halua vastaanottaa suoramarkkinointia, sinut poistetaan tietokannasta automaattisesti, etkä saa meiltä enää markkinointiviestejä.

Voit käyttää oikeuttasi rajoittaa käsittelyä, jos henkilötietosi ovat mielestäsi virheellisiä, niitä ei voida käsitellä edellä todetun oikeutetun edun perusteella, käsittely tapahtuu laittomasti tai ne on säilytettävä oikeudelliseen vaatimukseen.

Voit käyttää oikeutta vastustaa automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia ja/tai tehdä inhimillisen väliintulon ottamalla meihin yhteyttä.

Sinulla on oikeus saada tietosi siirrettävässä muodossa: ota yhteyttä privacy@evry.com.

8. Valitusmekanismit

Valitukset voidaan osoittaa osoitteeseen compliance@evry.com.


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

Pyydä tarjous

Vaihe 1 / 4

Pyydä esittely


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

Tilaa tuote-esite

  • Täytä alla oleva lomake tiedoillasi ja lähetämme tuote-esitteen sinulle sähköpostitse


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

Tilaa tuote-esite_TESTI

  • Täytä alla oleva lomake tiedoillasi ja lähetämme tuote-esitteen sinulle sähköpostitse


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

Tilaa tuote-esite_OG_Backup

  • Täytä alla oleva lomake tiedoillasi ja lähetämme tuote-esitteen sinulle sähköpostitse


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

  • Hidden

Jydacomin käyttäjä nukkuu yönsä hyvin

Käytössä syksyn 2021 tunnettuuskampanjan laskeutumissivulla
Nukutko hyvin?(Pakollinen)

KIINNOSTUITKO, KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ!

Soita 040 450 3800

tai anna meidän ottaa Sinuun yhteyttä