fbpx

Blogi | 05.08.22

Tuskailetko osatuloutuksen kanssa? Ohjelmiston avulla eroon Excel-pyörittelystä

Jydacomin sovellus hyödyntää rakennusliikkeen reaaliaikaista dataa ja vähentää manuaalisen työn tarvetta.

Rakennusalalla erityissääntely korostaa arvonlisäveron hallintaa

Rakennusalan yksi erityispiirteistä on perustajaurakointi ja siihen liittyvä oman käytön arvonlisäverotus, jota säätelee arvonlisäverolaki.

Rakennusliikkeen omistamalle tontille rakennettu, myyntiin tarkoitettu kohde (usein kerrostalo) on valmistuttuaan myytävissä yhdessä tontin kanssa ilman arvonlisäveroa.

Rakennusliike saa pääsääntöisesti vähentää rakennushankkeeseen kohdistuvien kustannusten arvonlisäverot, mutta ilman alan erityissääntelyä myynti jäisi kokonaan verottamatta. Tällöin kuvioon astuu oman käytön arvonlisävero, jolloin myynnin verotus perustuu rakentamisen kustannuksiin.

Rakennusalalla korostuu oman käytön arvonlisäveron hallinta, jota voi helpottaa tähän soveltuvalla ohjelmistolla.

– Tavoitteena on vähentää käyttäjän tekemää manuaalista työtä ja minimoida virheet laskennassa. Tämä on mahdollista, kun ohjelmisto poimii järjestelmästä automaattisesti perustajaurakointikohteen tiedot ja verotuksessa huomioitavat tapahtumat. Tiedot kerääntyvät oman käytön alv-laskelman alle annettujen ohjaustietojen mukaan, eikä käyttäjän tarvitse pyöritellä Excel-taulukoita tai kirjata manuaalisesti tositteita kirjanpitoon, Jydacomin tuotepäällikkö Hanna Harra kertoo.

Ohjaustiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi käyttäjän tekemiä määrityksiä ja järjestelmän asetuksia.

Automaattinen rajaus kuluista

Rakennusliikkeellä on oikeus vähentää verotuksessa kohteen ostojen arvonlisäverot, kuten tarvikkeet ja erilaiset palvelut. Perustajaurakointiin liittyy tyypillisesti myös omaa työtä, johon sisältyy sosiaalikustannuksia. Myös nämä tiedot kertyvät automaattisesti Jydacomin ohjelmistoon.

Jydacomilla kustannuksia voidaan seurata työmaakohtaisesti ja ajallisesti.

Oman käytön veron perusteeseen luetaan sekä rakentamisen välittömät kulut, että laskennallinen prosenttiosuus välillisistä kuluista. Välittömillä kustannuksilla tarkoitetaan rakennushankkeeseen suoraan kohdistuvia kuluja. Näitä ovat esimerkiksi materiaaliostot, aliurakat, sekä työntekijöiden ja työnjohdon palkat sivukuluineen.

Jydacomilla kustannuksia voidaan seurata työmaakohtaisesti ja ajallisesti.

– Koska kaikkia kohteen kustannuksia ei lueta mukaan veron perusteeseen, ohjelmiston avulla voidaan tarkentaa laskentaa esimerkiksi erilaisin kirjanpitotili- ja litterarajauksin. Tällaisia ovat esimerkiksi kohteen markkinointikustannukset, liittymämaksut tai vaikkapa kohteen lisä- ja muutostyöt, Harra kertoo.

Näin saadaan nopeutettua huomattavasti kuukausittaista laskelman laadintaa ja voidaan varmistua siitä, että tapahtumat nousevat laskelmalle oikein. Myös kirjanpidon tositteet siirtyvät yrityksen talousjärjestelmään automaattisesti.

Uusi osatuloutus-toiminto

Jydacomin ohjelmistoon julkaistiin tämän vuoden keväällä uudistettu osatuloutustoiminnallisuus. Osatuloutus on rakennusalalla laajasti käytössä, sillä projektit ovat usein pitkiä ja ne ovat rahalliselta arvoltaan merkittäviä. Tällöin liiketoiminnan kannalta on tärkeää jaksottaa tuloja projektin etenemisen mukaan. Osatuloutuksella pitkiä projekteja voidaan kirjata tuloiksi pienemmissä erissä.

Jydacomin järjestelmässä osatuloutustoiminto automatisoi projektin tulouttamisen kustannusten valmiusasteen mukaan. Tällöin myynnin tulosvaikutus kirjataan projektin kustannuksiin perustuen.

”Näin voidaan vähentää tilikausien välistä heilahtelua ja lisätä ennakoitavuutta. Jos ajatellaan vaikka kahden-kolmen vuoden rakennushanketta perinteiseen luovutuksen mukaiseen tuloutukseen perustuen, ei kahdelle ensimmäiselle tilikaudelle muodostu liikevaihtoa lainkaan, koska kohteen luovutus tapahtuu vasta sen valmistuttua. Silloin tulos näyttäisi tappiolliselta ja kolmantena vuonna tilanne kääntyisi taas päinvastoin. Tällaiset heilahtelut voivat aiheuttaa esimerkiksi haasteita rahoituksen saamisessa. Osatuloutuksen avulla tilikaudet ovat keskenään vertailukelpoisia ja talouden luvut realistisia.”
Hanna Harra, tuotepäällikkö, Jydacom

Jotta osatuloutukseen voidaan siirtyä, tulojen, menojen ja valmistusasteen määrittämisessä on noudatettava Harran mukaan varovaisuutta ja kustannuslaskennan toteutus periaatteineen tulee dokumentoida.

– Osatuloutustoiminnon avulla nämä ovat aina ajantasaisesti ja asianmukaisesti hoidettu, Harra jatkaa.

Samaan tapaan kuin oman käytön alv-toiminnallisuutta, myös osatuloutuslaskentaa voidaan ohjelmiston ansiosta Harran mukaan automatisoida ja tarkentaa, jolloin aikaa säästyy erilaisten korjausten tekemiseltä.

Ennusteet ja toteutumat automaattisesti

Harra pitää Jydacomin suurimpana etuna reaaliaikaisen datan hyödyntämistä.

”Ohjelmisto hyödyntää järjestelmän dataa ja nostaa kaikki osatuloutuksen tapahtumat kuten ennusteet ja toteumat suoraan järjestelmästä. Kun esimerkiksi tuotannonhallinnan puolella projektin ennustetta päivitetään, ohjelma huomioi tehdyt muutokset osatuloutuslaskennassa automaattisesti. Rakennusliikkeen talouden henkilöiden tarvitsee huolehtia vain siitä, että työmaiden ennusteet ovat ajan tasalla ja kaikki tapahtumat kirjattuna. Tässä kohtaa tietenkin korostuu yhteistyö talouden ja työmaahenkilöstön välillä.”
Hanna Harra, tuotepäällikkö, Jydacom

Yrityksessä saatetaan ajatella, että osatuloutukseen siirtyminen tai oman käytön alv–laskennat lisäisivät henkilöresurssien tarvetta. Harran mukaan asia on juuri päinvastoin.

– Ohjelmisto nimenomaan vähentää manuaalisen työn määrää yrityksessä merkittävästi, hän vakuuttaa.

Tuomo Pitkänen

Myyntijohtaja

0400 819 915 tuomo.pitkanen@eg.fi

Arto Hankaniemi

Myyntipäällikkö

040 664 3115 arto.hankaniemi@eg.fi

Pasi Malinen

Asiakkuuspäällikkö

0400 573 838 pasi.malinen@eg.fi

Jussi Jalasaho

Myyntipäällikkö

050 576 8539 jussi.jalasaho@eg.fi

  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

Pyydä tarjous

Vaihe 1 / 4

Pyydä esittely


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

Tilaa tuote-esite

  • Täytä alla oleva lomake tiedoillasi ja lähetämme tuote-esitteen sinulle sähköpostitse


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

Tilaa tuote-esite_TESTI

  • Täytä alla oleva lomake tiedoillasi ja lähetämme tuote-esitteen sinulle sähköpostitse


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

Tilaa tuote-esite_OG_Backup

  • Täytä alla oleva lomake tiedoillasi ja lähetämme tuote-esitteen sinulle sähköpostitse


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

  • Hidden

Jydacomin käyttäjä nukkuu yönsä hyvin

Käytössä syksyn 2021 tunnettuuskampanjan laskeutumissivulla

Nukutko hyvin?(Pakollinen)

Onko yrityksesi tietojärjestelmät ajan tasalla?

KIINNOSTUITKO, KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ!

Soita 040 450 3800

tai anna meidän ottaa Sinuun yhteyttä