fbpx

Blogi | 18.06.21

5 haastetta, jotka keskitetty rakennusalan toiminnanohjaus ratkaisee

Rakennusalan toiminnanohjaus on monitahoinen asia, joka valitettavan usein tuottaa ylimääräistä päänvaivaa työmaan johdolle. Vastaavana työnjohtajana sinun tulee ottaa toiminnanohjauksessa huomioon valtavasti eri osa-alueita. Jos kaikkien näiden eri osa-alueiden tiedot on ripoteltu eri järjestelmiin, kaaos on valmis.

Tässä artikkelissa käymme läpi viisi haastetta, joita useassa eri järjestelmässä olevat tiedot aiheuttavat toiminnanohjauksessa sekä miten rakennusalan toiminnanohjauksen keskittäminen säästää sinulta huomattavan määrän aikaa, vaivaa ja rahaa.

Rakennusalan toiminnanohjaus on avain projektin onnistumiseen

Rakennusalan toiminnanohjaus pohjautuu tehokkaaseen projektin- ja tiedonhallintaan. Niiden avulla sinun on helppo luoda toimiva yhteistyö eri toimijoiden välille, hyödyntää useista toiminnoista muodostuvaa tietoa selkeästi ja varmistaa projektin onnistuminen. Oikein ja järjestelmällisesti tehtynä rakennusalan toiminnanohjaus onkin todennäköisesti tärkein asia projektin onnistumisen kannalta.

Jotta rakennusprojekti onnistuu suunnitelman mukaisesti, toiminnanohjauksen keskeisessä roolissa on rakennustyömaan taloudellinen ohjaus. Kun talouspuoli ja siihen liittyvät osa-alueet ovat hallinnassasi, sinulla säilyy reaaliaikainen ja kokonaisvaltainen käsitys projektista. Tämän ansiosta pystyt hallinnoimaan projektin etenemistä, seuraamaan kustannuksia ja hyödyntämään resursseja tehokkaasti ja näin saamaan projektin valmiiksi suunnitelman mukaisesti.

Suurin ongelma rakennusalan toiminnanohjauksessa yleensä on, että toiminnanohjausta yritetään hallinnoida monilla eri järjestelmillä.

Harmillisen usein rakennusalan toiminnanohjaus ei kuitenkaan suju näin ruusuisesti. Suurin ongelma rakennusalan toiminnanohjauksessa yleensä on, että toiminnanohjausta yritetään hallinnoida monilla eri järjestelmillä. Koska toiminnanohjauksessa on monta osa-aluetta, on myös monta mahdollisuutta, joissa se saattaa mennä pieleen – varsinkin, jos järjestelmiä on useita. Seuraavaksi käymme läpi viisi yleisintä haastetta, joita useassa eri järjestelmässä olevat tiedot aiheuttavat rakennusalan toiminnanohjauksessa.

5 haastetta, joita useassa eri järjestelmässä olevat tiedot aiheuttavat rakennusalan toiminnanohjauksessa

Rakennusalan toiminnanohjauksen suurin haaste on sen laajuus: rakennusprojektissa on aina monta osa-aluetta ja toimijaa, jotka sinun vastaavana työnjohtajana tulee ottaa huomioon.

Kuulostaako tutulta; palkanlaskenta on yhdessä järjestelmässä, tuntikirjaus toisessa, budjetti ja kulunseuranta kolmannessa, tarjouslaskenta neljännessä ja niin edelleen. Kuvittele, jos joutuisit päivittäisen lounaasikin hakemaan eri paikoista: kastike yhdestä paikasta, lisuke toisesta, kasvikset kolmannesta, juomat neljännestä ja niin edelleen. Sanomattakin on selvää, että jäisi varmasti puolet hakematta.

Kuvittele, jos joutuisit päivittäisen lounaasikin hakemaan eri paikoista: kastike yhdestä paikasta, lisuke toisesta, kasvikset kolmannesta, juomat neljännestä ja niin edelleen. Sanomattakin on selvää, että jäisi varmasti puolet hakematta.

Näiden monien liikkuvien palasten vuoksi rakennusalan toiminnanohjaus on usein pirstaleista, ja tiedot ovat monissa eri järjestelmissä. Tiedon jakautuminen eri järjestelmiin saattaa aiheuttaa toiminnanohjaukselle muun muassa seuraavia haasteita:

1. Järjestelmien käyttöönotto rakennusalan tarpeet huomioiden on työlästä

Kun käytössänne on useita eri järjestelmiä, mahtuu joukkoon laaja kirjo myös järjestelmän toimittajia. Kovinkaan usein näiden järjestelmien toimittajat eivät ole suunnitelleet käyttöjärjestelmäänsä nimenomaan rakennusalalle. Tästä syystä ensimmäinen haaste useita järjestelmiä käytettäessä tulee vastaan jo käyttöönottovaiheessa.

Rakennusalalla on monia lainalaisuuksia esimerkiksi palkanmaksussa ja tarjouslaskennassa, joita ei ole muilla toimialoilla. Tästä syystä järjestelmän käyttöönotto nimenomaan rakennusalan tarpeisiin soveltuvaksi voi vaatia ponnisteluja ja suuren määrän alkutyötä. Jos olet jaksanut nähdä alkurutistukseen tarvittavan vaivan, edessäsi on seuraavia järjestelmien varsinaiseen käyttöön liittyviä haasteita.

2. Reaaliaikainen tieto puuttuu

Usean järjestelmän tuoma haaste tulee käytössä vastaan, kun et saa reaaliaikaista tietoa työmaan tilanteesta tarvittavien tietojen ollessa useassa eri paikassa. Kun budjetti on yhdessä järjestelmässä, tuntikirjaus toisessa ja kulunhallinta kolmannessa joudut poukkoilemaan eri järjestelmien välillä. Tämän kaiken tiedon voisit kuitenkin nähdä kymmenessä sekunnissa keskitetyssä toiminnanohjausjärjestelmässä. Sen sijaan joudut kirjautumaan useaan eri järjestelmään ja keräämään halutun tiedon yhteen.

Koska työmaan vastaavana sinun tehtäväsi on tietysti pitää langat käsissäsi ja kaivaa tieto manuaalisesti eri järjestelmistä, on sinun vastuullasi kerätä ja siirtää tieto yhteen paikkaan. Tästä päästäänkin seuraavaan haasteeseen…

3. Tiedon kerääminen ja siirtäminen on työlästä

Kun tiedot ovat useissa eri järjestelmissä, tiedon manuaalinen kerääminen ja siirtäminen yhteen paikkaan voi osoittautua erittäin työlääksi ja aikaa vieväksi. Usein ongelmaksi muodostuu myös, että eri järjestelmät eivät keskustele keskenään eli niiden välillä tietojen siirtäminen on haastavaa tai jopa mahdotonta.

Olet varmasti huomannut, ettei tietojen manuaalinen kerääminen ja siirtäminen ole kaikista tehokkainta ajankäyttöä. Valitettavan usein tiedon etsimiseen ja siirtoon kuluva aika vaikuttaa projektiin myös isommassa mittakaavassa, kun yhden osa-alueen viive alkaa näkyä viiveenä myös muilla osa-alueilla. Viivästykset projektin eri osa-alueilla onkin seuraava haaste.

4. Projekti viivästyy eri osa-alueilla

Aikaa vievä tiedonkeruu ei vaikuta ainoastaan sinun omaan työhösi, vaan saattaa osaltaan vaikuttaa viivästyksiin projektin muillakin osa-alueilla. Kun oma aikasi kuluu papereita selvittäessä ja tietoa etsiessä, joku toinen odottaa kuumeisesti saavansa tarvitun tiedon ennen kuin pystyy edistämään omaa työtään.

Tämä johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa yhden osa-alueen hidastuminen vaikuttaa myös toisiin ja pian pääsetkin aikatauluttamaan koko projektin uudelleen. Tämä puolestaan tuo esille jälleen seuraavan haasteen…

5. Projektin kokonaiskustannukset nousevat korkeiksi

Projektin viivästyminen tarkoittaa yleensä lisäkustannuksia työmaalle, kun työmaata joudutaan ylläpitämään kauemmin sekä huonoimmassa tapauksessa korvaamaan kuluja tilaajalle tai tuleville asukkaille. Viivästyminen tarkoittaa myös lisää töitä sinulle, kun alkuperäinen suunnitelma ei toteudu, vaan se täytyy aikatauluttaa uudelleen.

Tämän lisäksi useampi erillinen järjestelmä tarkoittaa monesti jo valmiiksi korkeampia kustannuksia, kun maksatte jokaisesta järjestelmästä erikseen eri toimijoille. Mitä useampia järjestelmiä työmaallanne on käytössä, sitä suuremmaksi muodostuu niiden kokonaiskustannus.

Keskitetyn toiminnanohjauksen avulla varmistat projektin pysymisen aikataulussa ja suunnitellussa budjetissa!

Keskittäessäsi työmaanne toiminnanohjauksen yhteen rakennusalalle suunniteltuun toiminnanohjausjärjestelmään, säästät huomattavasti aikaa, vaivaa sekä rahaa ja saat tarvittavan tiedon reaaliaikaisesti nähtävillesi. Kun valitset rakennusalalle suunnatun toiminnanohjausjärjestelmän, vältyt työläältä käyttöönotolta, sillä järjestelmä on jo valmiiksi muotoiltu rakennusalalle sopivaksi.

Kun valitset rakennusalalle suunnatun toiminnanohjausjärjestelmän, vältyt työläältä käyttöönotolta, sillä järjestelmä on jo valmiiksi muotoiltu rakennusalalle sopivaksi.

Keskitetty rakennusalan toiminnanohjaus muodostaa saumattoman kokonaisuuden, joka varmistaa, että jokainen osa-alue toimii yhdessä moitteettomasti. Näin voit olla varma, että kerran kirjattu tieto on automaattisesti kaikkien tarvittavien käyttäjien ja sovelluksien käytettävissä, ilman turhaa lisätyötä tai tarvetta kirjata asiaa useaan eri järjestelmään.

Keskitetyn toiminnanohjausjärjestelmän avulla kaikki tieto on saatavillasi yhdessä paikassa, joten saat helpommin täysin reaaliaikaista tietoa työmaan tilanteesta. Näin vältyt tiedon keräämiseen tuhlaantuvalta ajalta ja voit keskittyä oikeasti olennaiseen projektin onnistumisen takaamiseksi. Samalla varmistat, että kaikki työmaalla toimivat henkilöt saavat aina ajantasaisen ja olennaisen tiedon nähtävilleen yksinkertaisesti ja nopeasti, eikä työmaata tarvitse seisottaa puuttuvan tiedon vuoksi.

Keskitetyn toiminnanohjausjärjestelmän avulla kaikki tieto on saatavillasi yhdessä paikassa, joten saat helpommin täysin reaaliaikaista tietoa työmaan tilanteesta.

Kun toiminnanohjaus on keskitetty ja tiedot liikkuvat järjestelmässä vaivattomasti, saat helpommin seurattua ja pidettyä projektin aikataulussa ja suunnitellussa budjetissa. Reaaliaikainen seuranta myös mahdollistaa nopeankin reagoinnin yllättäviin haasteisiin. Lisäksi keskittämällä toiminnanohjauksen yhteen järjestelmään, säästät rahaa. Yhden toiminnanohjausjärjestelmän hinta on usein huomattavasti edullisempi yhdestä paikasta hankittuna kuin usean eri toimijan järjestelmiä käyttäen.

Jydacom-toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu helpottamaan työtäsi rakennusalan tarpeet huomioiden

Kun haluat keskittää rakennusalan toiminnanohjauksen kätevästi yhteen paikkaan, tarjoamme juuri teidän tarpeisiinne sopivan ratkaisun. Kattava Jydacom toiminnanohjausjärjestelmämme on rakennettu rakennusalan yritysten tarpeet huomioiden, joka tarkoittaa, että kaikki järjestelmämme osa-alueet on muotoiltu valmiiksi rakennusyritykselle sopivaksi. Näin vältyt laajalta aloitustyöltä esimerkiksi taloushallinnon yhteydessä, sillä Jydacomissa on jo valmiiksi huomioitu rakennusalan palkanlaskenta ja muut rakennusalalle tyypilliset ominaisuudet.

Jydacom on rakennettu rakennusalan yritysten tarpeet huomioiden, eli kaikki osa-alueet on muotoiltu valmiiksi rakennusyritykselle sopivaksi.

Jydacom toiminnanohjausjärjestelmä on lisäksi avoin ulkopuolisille integraatioille, joka mahdollistaa, että voit halutessasi käyttää nykyistä tilitoimistoasi Jydacom-palvelun yhteydessä. Ota yhteyttä niin teemme tarjouksen juuri teidän tarpeisiinne sopivasta ratkaisusta!

Ota meihin yhteyttä:

Tuomo Pitkänen

Myyntijohtaja

0400 819 915 tuomo.pitkanen@eg.fi

Arto Hankaniemi

Myyntipäällikkö

040 664 3115 arto.hankaniemi@eg.fi

Pasi Malinen

Asiakkuuspäällikkö

0400 573 838 pasi.malinen@eg.fi

Uutinen | 09.08.23

Me jydacomilaiset olemme sitoutuneet rakennustoimialaan yli 40 vuotta

Lue lisää

Uutinen | 20.03.23

Dokumentit suoraan Jydacomista sähköisesti allekirjoitettavaksi

Sähköinen allekirjoitus säästää aikaa ja rahaa!

Lue lisää

Uutinen | 21.12.22

Työntekijöiden joululahjoitus menee sähköön ja lämmitykseen Ukrainassa

EG:n työntekijät, joihin myös Jydacomin työntekijät kuuluvat, ovat lahjoittaneet yhteensä 262 500 Tanskan kruunua eli noin 35 000 € Kiovassa...

Lue lisää

  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

Pyydä tarjous

Vaihe 1 / 4

Pyydä esittely


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

Tilaa tuote-esite

  • Täytä alla oleva lomake tiedoillasi ja lähetämme tuote-esitteen sinulle sähköpostitse


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

Tilaa tuote-esite_TESTI

  • Täytä alla oleva lomake tiedoillasi ja lähetämme tuote-esitteen sinulle sähköpostitse


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

Tilaa tuote-esite_OG_Backup

  • Täytä alla oleva lomake tiedoillasi ja lähetämme tuote-esitteen sinulle sähköpostitse


  • Tutustu tästä tarkemmin tietosuojaselosteeseemme. Lomakkeen täyttämisen myötä tulemme käsittelemään henkilötietojasi. Käytämme tietojasi kohdennettuihin sähköpostimarkkinointeihin ja relevantteihin tapahtumakutsuihin. Älä pelkää, emme lähetä viestejä paljoa.

  • Hidden

Jydacomin käyttäjä nukkuu yönsä hyvin

Käytössä syksyn 2021 tunnettuuskampanjan laskeutumissivulla

Nukutko hyvin?(Pakollinen)

Onko yrityksesi tietojärjestelmät ajan tasalla?

KIINNOSTUITKO, KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ!

Soita 040 450 3800

tai anna meidän ottaa Sinuun yhteyttä