KOHTI PAREMPAA TOIMINNANOHJAUSTA

Case: Maalaus- ja saneeraus Konttinen
KOHTI PAREMPAA TOIMINNANOHJAUSTA

Jussi Konttisen siirtyessä yrityksen vetäjäksi toimintaa alettiin määrätietoisesti kehittää. Yhtenä merkittävistä kehityskohteista oli toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön oton ja potentiaalisten toimittajien vertailu. Yrityksen toimintaa oli ohjattu siihen saakka Microsoft tuotteilla. Excel oli yksi tärkeimmistä työkaluista laskennassa ja jälkilaskennassa. Hankkeiden seuranta oli viiveellistä ja jälkilaskenta oli tarpeen hankkeessa kuin hankkeessa. Toiminnan kehittäminen ja eteenpäin vieminen vaati uusia työkaluja ja toimintamalleja töiden tueksi.

Internetiä apuna käyttäen Jussi alkoi etsiä potentiaalisia toimittajia parantaakseen toiminnanohjausta yrityksessään. Hän löysi muutamia toiminnanohjausjärjestelmätoimittajia ja vertaili niitä keskenään. Päätös Jydacom Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseksi syntyi vertailujen jälkeen. Jydacom Oy:n toiminnanohjausjärjestelmä oli yritykselle kokonaisvaltaisesti toimivin ratkaisu. Järjestelmä otettiin yrityksessä käyttöön 2008.  

Kahden vuoden käyttökokemukset ovat osoittaneet valinnan oikeaksi. Toiminta on selkeytynyt ja seuranta parantunut etenkin tuotannonhallinnan osalta. Yrityksen kannalta juuri tuotannonhallinta on muuttanut eniten yrityksen toimintamalleja. Lähes jokainen henkilökunnasta hyödyntää sitä työssään. Tiedot ovat ajan tasalla eikä jälkilaskentaa siinä laajuudessa kuin aikaisemmin tarvitse hankkeille tehdä.  Yrityksen laskutuksesta suurin osa on edelleenlaskutusta. Edelleenlaskutus on nopeuttanut laskujen kiertoa ja laskutus voidaan nyt tehdä nopealla syklillä. Laskuja on kuukausittain noin 70 - 80, joista suurin osa on edellenlaskutusta. Laskuissa on maksimissaan noin 100 riviä. Laskutusrivin arvo vaihtelee yhdellä laskulla 20 sentistä aina 50000 €.

Tulevaisuuden haasteina Jussi Konttinen mainitsee sopivan henkilökunnan löytymistä. Jydacomin suuntaa Konttinen toivoisi että kehittäisimme pienille yrityksille sopivan varastohallintaohjelmiston.